Hořické pašijové hry 1816 - 2016

Od doby, kdy byly v Hořicích na Šumavě poprvé uvedeny pašijové hry z pera hořického tkalce Paula Gröllhesla uplynulo v roce 2016 již 200 let. K této příležitosti byly uspořádány oslavy výročí Hořických pašijových her s pestrým programem, který probíhal od května do září.

Jan Palkovič a Ivo Janoušek vydali k příležitosti 200 let výročí svým rozsahem ojedinělou publikaci zabývající se detailně historií Hořických pašijových her. Dvojjazyčný česko-německý text je doprovázen bohatou reprodukcí starých fotografií pašijových her a pašijového divadla. Knihu 200 let Hořických pašijových her / 200 Jahre Höritzer Passionsspiele můžete zakoupit v našem internetovém obchodě.

Program k jubilejnímu výročí pašijových her byl zahájen 28. května 2016 výstavou a křestem knihy v prostorách zrenovovaného kláštera v Českém Krumlově. V odpoledních hodinách následovalo představení Hořických pašijových her v zahradách kláštera. Fotografie můžete shlédnout zde.

V Hořicích na Šumavě se slavnostní zahájení programu konalo 6. srpna 2016 v místním kostele sv. Kateřiny, a to koncertem smíšeného sboru MUSICA VIVA z Horní Plané. Koncert chrámových a pašijových písní byl pro přítomné velmi pěkným zážitkem. Poté následovala prohlídka expozice v Muzeu pašijových her.

Pozvání do Hořic na Šumavě přijalo mnoho významných hostů. Slavnostního setkání se m.j. zúčastnili zakladatelé a tvůrci obnovených pašijí Ing. Miroslav Čunát, páter Emil Soukup, Alena Strašrybková a tvůrci scénického prostoru Naděžda a Antonín Dvořákovi. Pozvání také přijali a setkání se zúčastnili generální sekretář Europassion Josef Lang, starosta obce Hořice na Šumavě Martin Madej, poslanec RNDr. Jan Zahradník, senátor Ing. Tomáš Jirsa, JUDr. František Mikeš (dříve první tajemník ministra kultury), Mons. prof., Dr. Karel Skalický, Th.D. (emeritní profesor JČU TF), autoři knihy o pašijových hrách Jan Palkovič a Ivo Janoušek. Dále se slavnostního setkání zúčastnili starostka města Třeboň paní Terezie Janisová, starostka města Vimperk paní Jaroslava Martanová a hořičtí starousedlíci, za které promluvil Horst Mugrauer. 

Před zahájením slavnostního představení připomenul generální sekretář Europassionu Josef Lang současný aktuální význam pašijových her, který je stejně aktuální pro věřící i nevěřící. Příběh člověka, který ukázal lidem potřebu semknout se proti lhářům, zlodějům, podvodníkům a proti násilí. Programem v sále kulturního domu v Hořicích provázel Petr Kronika, který na úvodu vzpomněl jména těch, kteří se podíleli na vzniku a na hraní obnovených pašijí po roce 1990 a již nejsou mezi námi: autor scénáře Jindřich Pecka, režisér Antonín Bašta, spoluzakladatel obnovených pašijí Karel Fila, Růžena Hotová, sólista Chorea Bohemica Lubomír Vraspír, pokračovatel režiséra A. Bašty pan Vítězslav Kučera, představitel Ježíše Krista František Hladký a další členové souboru.

Velmi zajímavým bodem programu byla přednáška Mons. prof., Dr. Karla Skalického, Th.D., která uvedla téma pašijových her z docela jiného historického pohledu. Program pokračoval koncertem chrámových a lidových písní v podání sboru MUSICA DIVINA.

Následovalo představení pašijových her v hořickém amfiteátru pašijového divadla. Po skončeném představení aplaudovali diváci potleskem ve stoje a děkovali hercům za zdařilé provedení příběhu, který, ač je téměř 2000 let starý, je stále aktuální. Poté předal starosta obce Hořice na Šumavě, Martin Madej, přítomným hercům a těm, kteří se o znovuobnovené Hořické pašijové hry zasloužili, jubilejní pamětní medaili. Medaile nese na přední straně vyobrazení snad nejznámějšího předválečného představitele Ježíše Krista - Johanna Cipina a na zadní straně je zobrazena budova dnes již neexistujícího pašijového divadla. Fotografie z předávání jubilejních medailí můžete shlédnout zde.

Slavnostní ukončení výstavy se konalo v klášterech v Českém Krumlově, kde se sešli zajímaví hosté, např. Zdeněk Flídr, prof. Muehle, Ing. Miroslav Čunát, bývalý předseda nadace pašijí František Bublík s paní Bublíkovou a také někteří z hořických starousedlíků. Slavnostní tečkou za oslavami 200 let výročí Hořických pašijových her byl koncert sboru MUSICA BOHEMICA s Jaroslavem Krčkem v prostorách klášterního kostela Božího Těla a Panny Marie.

 

Jubilejní medaile, přední strana - Johann Cipin, představitel Krista v r. 1923, 1927 a 1930

 

Jubilejní medaile, zadní strana - bývalá budova hořického pašijového divadla

 

Program oslav 200 let výročí

WordPress Table Plugin