Návštěva pašijových her v německém Oberammergau 2010

17. 5. 2010
M. Čunát, M. Kutlák

Ve dnech 8. a 9. května 2010 se zástupci hořické pašijové společnosti na pozvání zúčastnili předpremiéry pašijových her v Oberammergau. Toto úchvatné představení se v německém městečku o více než 5 000 obyvatelích hraje nepřetržitě od roku 1633, a to každých 10 let. V letošním roce se začíná hrát 15. května a následuje 103 repríz až do začátku října.

Představení se zúčastní 2 500 účinkujících a také 2 koně, 2 velbloudi, osel, 10 ovcí a hejno holubů. Začíná se příjezdem Krista na oslíku do Jeruzaléma. Následuje příběh Ježíše Krista - člověka, který je zakončen ukřižováním a jeho vzkříšením. Při výměně scén sleduje téměř pětitisícové hlediště výjevy ze Starého zákona v podobě „živých obrazů“, které doplňuje hudba 40 členného orchestru s dirigentem a zpěv smíšeného sboru s 65 zpěváky. Představení začíná ve 14.30 h a jeho první část končí v 17.30 h. Následuje pauza na občerstvení do 20.00 h. Druhá část končí ve 23.30 h.

Své role nacvičují herci půl roku předem, a to každý den. Hlavní postavy jsou alternovány. Hrát může jen ten, kdo žije v obci déle než 10 let. Role se rovněž velmi často dědí. 90 % herců je ve věku od 6 do 30 let. Cena vstupenky je od 50 do 150 Є. V obci a okolí je markantně vidět vysoká životní úroveň obyvatel, jejich slušnost a vážení si hostů - turistů z celého světa. Hotely, pensiony, restaurace a obchody se suvenýry se nedají spočítat. Vše je perfektně marketingově promyšleno a realizováno.

O přestávce v představení a po něm se sešly v obrovském vyhřívaném stanu pozvané pašijové společnosti z celé Evropy - Španělsko, Německo, Francie, Belgie, Holandsko, Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Portugalsko, Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko, Polsko a Česká republika. Celkem přijelo 37 společností. Všem cca 500 hostům byla přichystána večeře a občerstvení.

Společnosti přivítal zástupce místní pašijové společnosti, dále starosta Oberammergau, pan režisér a po představení pak někteří herci v civilu. Rovněž promluvil generální sekretář evropského sdružení společností Europassion Josef Lang a jeho zástupce Franz Miehl. Bylo sděleno, že letošní oficiální setkání Europassion se koná v červnu v Portugalsku.

Před večeří všichni přítomní uctili minutou ticha úmrtí pana Maurice Close z Paříže. Tento vynikající muž, osobní přítel Růženy Hotové z Kájova, jako první přišel s myšlenkou sdružení všech míst v Evropě, kde se pašijové hry hrají (dnes celkem 87 společností) a stal se jeho prvním čestným prezidentem 1995 – 2009. Zemřel ve věku 98 let.

Josef Lang rovněž přítomným oznámil, že česká delegace v čele s novým předsedou Miroslavem Kutlákem zve všechny společnosti do Hořic na Šumavě na setkání v roce 2023, což byl první volný termín.

Návštěva Oberammergau byla zakončena v neděli společnou mší svatou v místním kostele. Ze setkání, které se odehrálo v atmosféře přátelství a člověčenství, jenž ze společenství Europassion přímo sálá, jsme si odvezli krásné zážitky.
Setkání se zúčastnil Miroslav Kutlák, Ing. Miroslav Čunát a Gerhard Scherhaufer.

Pašijové hry v Oberammergau 2010
Pašijové hry v Oberammergau 2010
zleva: M. Kutlák, M. Čunát, uprostřed paní Langová
zleva: Franz Miehl, M. Kutlák, M. Čunát