Inscenace pašijových her pohledem režiséra Jiřího Pokorného – Polský Těšín 2016

Dalšího kongresu Europassionu jsem se zúčastnil v polském Těšíně (Cieszyn). Tak jako v předchozích místech v Rakousku, Škofje Loce, tak i v Cieszyně byla pašijovým hrám a celému programu – setkání zástupců Europassionu z celé Evropy, věnována mimořádná pozornost ze strany kulturní i politické společnosti. V Polsku nad představením převzal patronát samotný prezident Polské republiky pan Andrzej Duda, byla přítomna Ministryně rodiny, práce a sociální politiky Polska paní Elzbieta Rafalska, Roman Pindel Bielsko-Żywiecki, který m.j. ve svém projevu přečetl dopis pana prezidenta, dále pak krakovský kardinál, starosta Štětína a další významní političtí a církevní hosté.

Samotné představení se uskutečnilo v maximálně zaplněném hledišti divadla A. Mickiewicza. Farní divadelní soubor každoročně uvádí v listopadu hru „Očekávaný host“, v lednu tradiční „Živý Betlém“ a před Velikonocemi inscenaci pašijí pod názvem „Umučení Pána Ježíše“. Inscenace na rozdíl od předchozích je tradičně pojatá, ale s viditelnou snahou a zaujetím od všech zúčastněných předat poselství uložené v samotném příběhu.

Lze jen obdivovat zaujetí, snahu a obětavost účinkujících, z nichž někteří v inscenaci účinkují desítky let a jiní jsou na jevišti poprvé, např. sotva čtyřleté děti. Nikdo by na první pohled nepoznal, že Ježíše hraje 72 letý herec (i když prý už 35 let prosí režisérku, aby hrál Ježíše jiný herec a on by hrál jinou postavu).