Pašijové hry mají v Evropě velmi dlouhou tradici a v současnosti jsou stále hrány na mnoha místech a v rozmanitých provedeních.

Již v daleké minulosti mezi sebou udržovala jednotlivá města v rámci pašijových her přátelské vztahy, a to zejména na národní úrovni. Myšlenka sdružit společnosti pašijových her ze západní a východní Evropy vedla později ke vzniku spolku Europassion. Jedním z hlavních propagátorů této myšlenky byl Maurice Clos z Paříže.

Spolek Europassion sdružuje skupiny, které hrají pašijové hry, a to v rámci celé Evropy. V roce 1982 proběhlo ve Španělsku v obci Esparreguera setkání pašijových společností ze Španělska a Francie a již zde vznikla myšlenka na založení organizace zastřešující společnosti z různých zemí, jenž se aktivně věnují tradici pašijových her.

Cílem spolku Europassion není jednotný model realizace pašijových her, ale především zachování jejich rozmanitosti. Posláním Europassionu je také hlásání poselství pašijových her, vzájemná výměna zkušeností a podpora kulturních a přátelských vztahů mezi skupinami pašijových her.

V roce 1992 se setkání Europassionu v Paříži zúčastnilo 26 skupin, mezi kterými byly poprvé také země z východní Evropy: Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Česká republika, kterou v Europassionu zastupují Hořické pašijové hry. Účastníkům byla přislíbena morální a finanční podpora.

Hořické pašijové hry jsou jediným českým členem Europassionu a účastní se společných mezinárodních setkání, která se uskutečňují u jednotlivých členů Europassionu.

Na zasedání v roce 1995 v Ligny (Belgie) byl generálním sekretářem zvolen Josef Lang z německého Auersmacher a jako sídlo organizace byla určena belgická obec Ligny. 

V roce 1999 na kongresu Europassion v rakouském Thiersee byla Růžena Hotová vyznamenána "Zlatým křížem Europassion" za rozvíjení styků se zahraničím.

 

 

Reportáže ze setkání Europassionu

Europassion - symbol sjednocení, putovní socha (r. 2006), dílo Františka Hladkého

 

 

Uskutečněné kongresy Europassion